chuyendoisonghangngay.com

Bài viết 05/2019

Nam Mô A Di Đà Phật Phước Tịnh con kính nhờ chư tôn đức tăng ni chư vị đồng tu cộng tu làm pháp hội

Nam Mô A Di Đà Phật. Phước Tịnh con kính nhờ chư tôn đức tăng ni, chư vị đồng tu cộng tu, làm pháp hội trung phong tam thời hệ niệm, phóng sanh hoặc làm các công đức thiện lành hồi hướng cho hương linh cụ ông Trần Văn Cứng hưởng thọ 89t lâm chung ngày 06/11 Đinh Dậu (nhằm ngày 23/12/2017). Địa chỉ của ông là ấp An Ninh thị trấn An Lạc huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng. Phước Tịnh con xin...