chuyendoisonghangngay.com

____ TÂM TI NH CON DÂNG ME ____ La y Me ki nh yêu Xin Me cho chu ng con yêu mê n Chuô i Mân côi như

____ TÂM TÌNH CON DÂNG MẸ ____
Lạy Mẹ kính yêu
Xin Mẹ cho chúng con yêu mến Chuỗi Mân côi như yêu mến Mẹ Từng hạt lung linh là từng lời Kinh chúng con dâng lên Mẹ hiền để hôm sớm cùng Mẹ chia vui sẻ sầu ,lúc an vui cũng như lúc khổ đau đựợc đồng hành với Mẹ
Đời chúng con tội lỗi tràn đầy ,làm mất lòng Chúa ,làm đau lòng Mẹ ,nhưng Mẹ vẫn luôn mở rộng vòng tay yêu thương đón nhận xin Mẹ giúp con biết đi theo Mẹ và học theo các Nhân Đức của Mẹ để làm kim chỉ nam cho chúng con trên đường đời ,biết đem tình yêu thương đến với mọi người như Lời Chúa Jesus Con Mẹ đã dạy
Giờ đây chúng con xin dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng nở ra từ trái tim Chân thành yêu mến Mẹ của chúng con .Xin Mẹ đón nhận những tấm lòng đơn sơ hướng thiện của chúng con
Xin Mẹ cũng thương đến các Linh hồn nơi luyện ngục đang kêu cầu cùng Mẹ .Xin Mẹ dùng Chuỗi Mân Côi như cơn mưa rào tưới mát cho các linh hồn _Amen
11/05/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *