chuyendoisonghangngay.com

CHÍ TÂM CHIÊM LỄ LÀ PHƯƠNG PHÁP TU HỌC MẤU CHỐT QUAN TRỌNG Ở HAI CHỮ CHÍ TÂM CHÍ TÂM LÀ CHÂN TÂM

? "CHÍ TÂM CHIÊM LỄ" LÀ PHƯƠNG PHÁP TU HỌC, MẤU CHỐT QUAN TRỌNG Ở HAI CHỮ "CHÍ TÂM", CHÍ TÂM LÀ CHÂN TÂM.
Phương pháp sám hối của ngài: ‘đối trước tượng ngài Địa Tạng, chí tâm chiêm lễ, trong chừng một bữa ăn’. ‘Trong chừng một bữa ăn’ là một thời gian ngắn, thời gian ngắn tạm, thì nghiệp báo này có thể chuyển trở lại. ‘Chí tâm chiêm lễ’ là phương pháp tu học, mấu chốt quan trọng ở hai chữ ‘chí tâm’, chí tâm là cha...
Continue readingSee Translation
04/06/2020
3 bình luận:
Diệu Âm Liên Hoa
04-06-2020, 02:20:55
Nam Mô A Di Đà Phật
Xuân Quỳnh Vân
04-06-2020, 02:20:55
AMIDAPHAT
Kon Tennis
04-06-2020, 02:20:55
Chúc quý đạo hữu ngày mới vui vẽ hạnh phúc và thân tâm luôn thường an lạc và luôn gập nhiều may mắn??????Quốc Thái Dân An Và Cầu Mong Cho Thế Giới Hoà Bình Vạn Sự Cát Tường Bình An??????Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật??????Nam Mô Đại Từ Đại…See more

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *