chuyendoisonghangngay.com

Cứ bảo là vai trò cá nhân không quyết định đi

Cứ bảo là vai trò cá nhân không quyết định đi. Thời hậu Hugo Chavez, Venezuela trở nên khốn khổ: lạm phát hơn 2000%, tỷ giá nội tệ nhà nước qui định 10bolivar=1usd, trong khi ngoài chợ đen 110000bolivar=1usd. Giấy vệ sinh cũng không có để... Ấy thế mà tổng thống Maduro vẫn cương quyết tại vị?!
14/03/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008997105067

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *