chuyendoisonghangngay.com

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. <3
-- Nữ Vương Ban Sự Bình An - Cầu Cho Chúng Con <3
-- Chúc Anh Chị Em Một Đêm Bình An. <3
14/03/2019
1 bình luận:
Bich Tram
14-03-2019, 02:24:18
Amen

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *