chuyendoisonghangngay.com

Lý do bạn nên đi ra nước ngoài là để thoát khỏi tâm thức nô lệ nơi bạn sinh ra và lớn lên

Lý do bạn nên đi ra nước ngoài là để thoát khỏi tâm thức nô lệ nơi bạn sinh ra và lớn lên
Còn với tộc nón cối và lũ ngu đần đang bên đây thì vô vọng, với chúng chỉ có nước đầu thai
Fan nữ bên Nhựt của tuôi đoá đồng bào
21/02/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *