chuyendoisonghangngay.com

Nam Mô A Di Đà Phật Phước Tịnh con kính nhờ chư tôn đức tăng ni chư vị đồng tu cộng tu làm pháp hội

Nam Mô A Di Đà Phật.
Phước Tịnh con kính nhờ chư tôn đức tăng ni, chư vị đồng tu cộng tu, làm pháp hội trung phong tam thời hệ niệm, phóng sanh hoặc làm các công đức thiện lành hồi hướng cho hương linh cụ ông Trần Văn Cứng hưởng thọ 89t lâm chung ngày 06/11 Đinh Dậu (nhằm ngày 23/12/2017). Địa chỉ của ông là ấp An Ninh thị trấn An Lạc huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng.
Phước Tịnh con xin chân thành cám ơn chư vị
01/05/2019
22 bình luận:
Trung Van Trung Lam
01-05-2019, 02:25:46
A di đà phật
Diệu Âm Tịnh Hiếu
01-05-2019, 02:25:46
A di đà phật a di đà phật A di đà phật a di đà phậtA di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phậtA di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật
Kim Phụng Nguyễn Thị
02-05-2019, 04:46:33
A DI ĐÀ PHẬT
Nguyễn Mạnh Cường
02-05-2019, 04:46:33
A Di Đà phật
Bui Ha Thanh Nga
03-05-2019, 05:02:31
Nam Mo A Di Đà Phât.
Nguyen Le
03-05-2019, 05:02:31
Nam mô A di đà Phật.
Diệu Âm Tô Thuỷ
04-05-2019, 04:39:39
A Di Đà PhậtA Di Đà PhậtA Di Đà Phật
Diệu Âm
04-05-2019, 04:39:39
A di đà phậtA di đà phậtA di đà phật
Tran Thii Vi
05-05-2019, 04:30:58
A di da phatA di da phat A di da phat
Phuc Dat
05-05-2019, 04:30:58
ADi Đà PhậtAdi. Nam Mô AdiĐà PhậtAdi. Adi đà Phật
Phuc Thao
06-05-2019, 04:30:03
AdidaphatAdidaphatAdidaphat
Hoa Đức Nhàn
06-05-2019, 04:30:03
A di đa phat
Tung Son Bui
07-05-2019, 04:28:22
A di da phAt
Nguyen Thi Hue
07-05-2019, 04:28:22
A Di Đà Phật
Qui Van
08-05-2019, 04:30:19
Adidaphat
Hà Linh
08-05-2019, 04:30:19
A di đà phậtA di đà phậtA di đà phậtA di đà phật
DieuAm TamThanh
09-05-2019, 04:27:02
A di da phat
Adida Phat
09-05-2019, 04:27:02
Adi da phat adi da phat adi da phat
Diệu Hương
10-05-2019, 04:20:50
Adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat adidaphat
Tran Hoai
10-05-2019, 04:20:50
Adidaphat nguện đem công đức từ vô lượng kiếp dù nhỏ như vi trần xin hồi hướng cho ông Trần Văn Cứng mất nhày 23/12/2017 .nguyện Đức Phật Adida sót thương phóng quang tiếp dãn hương linh ông vãng sanh tây phương cực lạc. Adidaphat
Tinh Tam
11-05-2019, 04:25:06
A Mi Đà Phật
Diệu Âm Diệu Bảo
11-05-2019, 04:25:06
Nam mô a mi đà phật

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *