chuyendoisonghangngay.com

NGƯỜI NỮ 17 Không có mối quan hệ nào lâu bền như quan hệ giữa mẹ và con

NGƯỜI NỮ
17. Không có mối quan hệ nào lâu bền như quan hệ giữa mẹ và con. Có biết bao quan hệ trong xã hội đã phải thay đổi, nhưng vị thế của người mẹ từ nguyên thủy vẫn không thay đổi, bởi bản chất của người nữ là mang thai, sinh con và nuôi dưỡng, giáo dục chúng. Với cơ năng sinh học đặc biết ấy, các bà mẹ đều có khả năng trở thành nhà giáo hóa đầu tiên cho con cái mình. Ở trong vòng tay của mẹ, con cái sẽ có được những bài học đầu tiên về ngôn ngữ, cũng từ môi trường mẹ con ấy, chúng đã học để trưởng thành cách làm người ở tương lai gần.
Một quyền lực mạnh mẽ đã được giao phó vào tay người mẹ, hạn chế hay thu lại quyền lực ấy là điều không thể. Việc giáo huấn con trẻ lẽ tự nhiên đã thuộc về người nữ. “Con hư tại mẹ” là bởi các lý do nêu trên. Những gì chúng ta làm được là giúp các mẹ một tay để sự thành thạo của họ đến được con trẻ một cách thuyết phục nhất.
21/04/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *