chuyendoisonghangngay.com

NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TRÍ TUỆ

NGƯỜI THÔNG MINH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI TRÍ TUỆ
Người thông minh biết bản thân làm được gì, còn người trí tuệ biết bản thân không làm được điều gì.
Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên “ra tay”, còn người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Vì vậy, cầm lên được là thông minh, còn bỏ xuống được mới là trí tuệ.
Người thông minh thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, cũng chính là bộc lộ hết tài năng; còn người trí tuệ để người khác thể hiện thế mạnh của họ, âm thầm lặng lẽ làm.
Ví dụ trong một buổi tiệc, người thông minh bận nói, họ nói không ngừng, vì vậy họ giống như chiếc ấm trà. Còn người trí tuệ bận nghe, chú ý lắng nghe người khác nói, thế nên họ là chiếc tách trà. Nước trong ấm rốt cuộc cũng phải rót vào tách mà thôi.
- Sư Ông Nhất Hạnh -
08/05/2019
2 bình luận:
trần việt dũng
08-05-2019, 02:26:05
Người thông minh là người có thể chỉ giỏi ở một tầm nào đấyCòn người trí tuệ thông đạt là...giỏi tất cả các ngành nghề.....biết mọi thứ.....Anh ah
Ngoc Anh
08-05-2019, 02:26:05
Quá đúng quá hay ?

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *