chuyendoisonghangngay.com

Tại sao lại dùng biện pháp an ninh mạng đối với chúng tôi

Tại sao lại dùng biện pháp an ninh mạng đối với chúng tôi.??
Tại sao lại cho trung cộng thuê đất ba đặc khu ba miền. Bắc Trung Nam những 99 năm .??
Người dân việt nam có quyền lên tiếng.. Hãy xem xét và lắng nghe từ nhiều phía Cần mở nhiều cuộc họp phê chuẩn !! Trong và ngoài nước , các kiều bào con dân việt trong và nước ngoài
Vì một việt nam đất nước chủ quyền không bạo động , không có chiến tranh giữa dân và quan chức các cấp các ngành..
15/03/2019
2 bình luận:
Lục Bình
15-03-2019, 02:26:00
Tại sao
Vân Oanh
15-03-2019, 02:26:00
VN buồn quá

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *