chuyendoisonghangngay.com

THIỆT HẠI DO BÃO HARVEY Ở HOUSTON TEXAS CHƯA GIẢI QUYẾT XONG THÌ BÃO IRMA SẮP ĐỔ BỘ VÀO FLORIDA CHÚA

THIỆT HẠI DO BÃO HARVEY Ở HOUSTON, TEXAS CHƯA GIẢI QUYẾT XONG THÌ BÃO IRMA SẮP ĐỔ BỘ VÀO FLORIDA CHÚA NHẬT NẦY -- SẼ TÀN PHÁ KINH HỒN
CÓ NGUY CƠ HAI TIỂU BANG CAROLINA CŨNG SẼ BỊ THIỆT HẠI NHƯNG SẼ NHẸ HƠN FLORIDA
VẬN TỐC GIÓ 185 DẶM MỘT GIỜ (296KM/GIỜ)
BÃO ĐẠI TÂY DƯƠNG MẠNH NHẤT TRONG LỊCH SỬ
7.000 VỆ BINH QUỐC GIA SẴN SÀNG RA TAY CỨU TRỢ
CHÍNH PHỦ RA LỊNH DÂN Ở FLORIDA KEYS BẮT BUỘC PHẢI DI TẢN
THIÊN TAI LÀ CƠ HỘI CHO CHÍNH QUYỀN TỔNG THỐNG DONALD TRUMP CHỨNG TỎ TÀI NĂNG, ĐỨC ĐỘ VÀ CƠ HỘI CHO BỐN NĂM NỮA Ở TÒA BẠCH ỐC
26/03/2019
2 bình luận:
Chinh Ngo
26-03-2019, 02:24:43
Oh no,NC is my state
Duc Nguyen
26-03-2019, 02:24:43
God bless the USA

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *