chuyendoisonghangngay.com

THỰC RA BÍ MẬT CỦA THẾ GIAN NẰM Ở SỰ LĨNH HỘI

"THỰC RA BÍ MẬT CỦA THẾ GIAN NẰM Ở SỰ LĨNH HỘI".
"Ngườì trí thức thì khiêm tốn, kẻ ngu si thường kiêu ngạo"
XemTuong.net 19/8 Mậu Tuất 2018
7Bùi Thuý Vân, Le Ha và 5 người khác
Bình luận
Hoàng Kim Bảo: "Người tri thức (do đcj lĩnh hội bí mật) thì khiêm tốn, kẻ ngu si thường kiêu ngạo", là dụ ngôn về một kinh nghiệm do các bậc tiền bối quan trắc đcj, đồng thời là một lời răn với những kẻ kiêu ngạo nhưng thực chất ngu si, hay ngược lại - tức ngu si nhưng thích tỏ ra kiêu ngạo.
14/04/2019
1 bình luận:
Le Ha
14-04-2019, 02:22:57
Hoàng Kim Bảo là người được lĩnh hội bí mật...

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *