chuyendoisonghangngay.com

TIN VUI Chiều mai Thứ 5 ngày 11 4 2019 DL có Cha Giuse Quỳnh ở Sài Gòn là Cha quê hương gốc Tân Ân x

TIN VUI ???
Chiều mai, Thứ 5 ngày 11/4/2019 DL, có Cha Giuse Quỳnh ở Sài Gòn, là Cha quê hương gốc Tân Ân xứ Phước Nam về dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Tiên Nhân và những người đang còn sống của giáo xứ tại Nhà thờ Tân Ân.
Giờ lễ: 18h30
Kính báo để các bạn làm ăn xa quê có thể về hoặc cùng hiệp thông dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Tiên Nhân và mọi người trong giáo họ.
06/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *